Opisy-gg.net.pl

Jak przedstawić produkt w jak najlepszym świetle?

Opisanie charakterystyki danego produktu w taki sposób, aby wydobyć wszystkie jego zalety i pobudzić zainteresowanie odbiorcy, nie jest prostą sprawą. Często podchodzi się do tego zadania w sposób zbyt sztampowy, co nie daje pożądanego efektu wyróżnienia produktu spośród wielu innych.

Opisy produktów – jak tego nie robić?

Opisy produktów tworzone za pomocą kilku typowych wyrażeń, jak: unikalny, niepowtarzalny lub też napisane w języku najeżonym fachowymi określeniami wprost z instrukcji obsługi producenta, nie dadzą dobrego efektu.

Zbyt wyolbrzymione zachwalanie produktu również nie jest dobrym pomysłem.

Dużym błędem jest używanie mało zrozumiałych, zaczerpniętych ze słownika wyrazów obcych określeń, których odbiorca może po prostu nie rozumieć, a także zbyt dosłowne tłumaczenie wyrażeń z języków obcych.

Istotnym czynnikiem zniechęcającym klienta do przeczytania opisu jest jego zbita forma, którą lubiący szybko czytać internauta z pewnością pominie.

Opisy produktów – jak osiągnąć dobry efekt?

Zdecydowanie lepszą opcją jest stworzenie własnymi słowami unikatowego opisu, trzymając się jednak pewnych zasad.

Dobre i skuteczne opisy produktów charakteryzują się odpowiednią, przejrzystą budową, prostym językiem, który sprawia przyjemność czytającemu.

Zdania powinny być krótkie i pozbawione zbyt dużej ilości epitetów.

Lepiej pisać w stronie czynnej, dzięki temu opis posiada odpowiednią dynamikę i nie znudzi czytelnika.

Bardzo ważną zasadą jest stosowanie w tekstach języka korzyści. Opisy produktów powinny w jasny sposób uzasadniać, dlaczego konkretny produkt jest potrzebny klientowi, jak działa i jakie są korzyści z jego posiadania.

Tworząc opisy produktów należy bardzo zwracać uwagę na poprawny język, stylistykę i ortografię, nie ma nic gorszego niż niechlujny tekst.

Niezwykle istotna jest także precyzja – konkretne odnoszenie się do opisywanego tematu. Trzeba w sposób pozytywny, jednak bez zbędnej przesady i oczywiście zgodnie z prawdą przedstawić produkt, opisać jego najmocniejsze strony.